TUJK 2019 ÖNEMLİ TARİHLER


30 EYLÜL 2019: KTH Yöntemiyle Gravimetrik Jeoit Belirleme Eğitimi Önkayıt son günü
18 EKİM 2019: Poster başvuruları için son gün
30 EKİM 2019: Kayıt için son gün
14-15 KASIM 2019: TUJK 2019 "Güncel Jeodezik Uygulamalar" Başlıklı Bilimsel Toplantısı
15-16 KASIM 2019: KTH Yöntemiyle Gravimetrik Jeoit Belirleme Eğitimi: Teori ve Uygulama