TUJK 2019 BİLİMSEL TOPLANTISI TASLAK PROGRAMI


14 KASIM 2019
PERŞEMBE
08:30-10:00 Kayıt
10:00-10:40 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ (TUJK2019 Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)
Tuğgeneral Hurşit AĞIRCAN (Harita Genel Müdürü)
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK (KTÜN Rektörü)
10:40-10:50 Şilt ve Ödül Takdimi
10:50-11:00 Çay ve Kahve Arası
11:00-13:00 Panel: Türk Haritacılığının Bugünü ve Yarını
Moderatör: Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ
Mustafa ATA (HGM Teknik Hizmetler Başkanı)
Mehmet Zeki ADLI (Tapu Kadastro Genel Müdürü)
İsmail TÜZGEN (CBS Genel Müdürü)
Orhan KASAP (HKMO Genel Başkanı)
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:30 1. Oturum (Oturum Başkanları: Prof. Dr. Onur GÜRKAN, Doç. Dr. R. Alpay ABBAK)
Onur GÜRKAN: Türkiye'de Fiziksel Jeodezi
Riccardo BARZAGHI: The International Height Reference System/Frame: from theory to realization
Benjamin Fong CHAO: Applications of the GRACE time-variable gravity observations in earthquake studies
Haluk ÖZENER: Türkiye’de Deprem ve Tsunami Çalışmalarının Jeodezik Açıdan Değerlendirilmesi
15:30-15:50 Çay ve Kahve Arası
15:50-17:30 2. Oturum (Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Prof. Dr. Ekrem TUŞAT)
Ahmet AKSOY: Türkiye'de Jeodezinin Mevcut Durumu
Cevat İNAL: Mühendislik Yapılarında Jeodezik Deformasyon Ölçülerinin Analizi
Ali İhsan KURT, Ayhan CİNGÖZ, Soner ÖZDEMİR, Selçuk PEKER, Özgür ÖZEL, Osman Atila AKABALI: Türkiye'de Yarı-Kinematik Referans Koordinat Sisteminin Gerçekleştirilmesi: Yüksek Duyarlıklı Hız Alanı Modeline Doğru
Hasan YILDIZ, Mehmet SİMAV, Erdinç SEZEN, İlyas AKPINAR, Yunus Aytaç AKDOĞAN, Ayhan CİNGÖZ, Osman Atila AKABALI: Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi: Mevcut Durum
17:30-18:00TUJK Yürütme Kurulu Toplantısı / Poster Sunumu
18:00-18:30TUJK Genel Kurulu Toplantısı


15 KASIM 2019
CUMA
09:30-11:003. Oturum (Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rasim DENİZ, Dr. Öğrt. Üyesi Sefa YALVAÇ)
Rasim DENİZ: Jeodezik Ağların Güncel Durumu
Mehmet Simav, Hasan Yıldız: Ataletsel Navigasyon/GNSS Bazlı Hava Gravimetrisi Sistemi: İlk Sonuçlar
Ömer SALGIN: Türkiye’de TUSAGA-Aktif Ağının Modern Jeodeziye Katkıları ve Mevcut Durumu
11:00-11:20Çay ve Kahve Arası
11:20-12:45Genç Jeodeziciler Oturumu (Oturum Başkanları: Doç. Dr. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Doç. Dr. Serkan DOĞANALP)
Tevfik ÖZLÜDEMİR: Genç Jeodeziciler için Vizyon ne olmalıdır?
Serkan DOĞANALP
Ayhan MESCİ
35 yaşaltı lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri
12:45-13:00Seçilen Posterlere Ödüllerin Takdimi ve Kapanış
KTH Yöntemiyle Gravimetrik Jeoit Belirleme Eğitimi: Teori ve Uygulama (Doç. Dr. R. Alpay ABBAK, KTÜN)