TUJK 2019 KURULLARI


ONUR KURULU
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK (Konya Teknik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Selçuk Üniversitesi Rektörü)
Tuğgeneral Dr. Osman ALP (TUJJB Temsilci Kurum Başkanı, Harita Genel Müdürü)
Mehmet Zeki ADLI (Tapu Kadastro Genel Müdürü)
İsmail TÜZGEN (CBS Genel Müdürü)
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (KTÜN, Müh. ve Doğa Bil. Fakültesi Dekanı)
Dr. Orhan ERCAN (FIG Başkan Yardımcısı)
Orhan KASAP (HKMO YK Başkanı)
Dr. Müh. Alb. Mustafa ATA (TUJJB Başkan Yardımcısı)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (TUJK Başkanı)
Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Üniversite Temsilcisi, BÜ Kandilli Rasat. ve Deprem Araş. Ens. Müdürü)
Prof. Dr. Ahmet AKSOY (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Onur GÜRKAN (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Tevfik AYAN (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Rasim DENİZ (Önceki Üniversite Temsilcisi)


DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ (Düzenleme Kurulu Başkanı, KTÜN)
Prof. Dr. Ekrem TUŞAT (KTÜN)
Prof. Dr. Fatih İŞCAN (HKMO Konya Şube Bşk, KTÜN)
Doç. Dr. Müh. Alb. Hasan YILDIZ (HGM)
Doç. Dr. Ramazan Alpay ABBAK (KTÜN)
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP (KTÜN)
Dr. Müh. Alb. Ali İhsan KURT (HGM)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (HGM)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SARI (SÜ)
Yük. Müh. Alb. Ayhan CİNGÖZ (HGM)
Müh. Yzb. Soner ÖZDEMİR (HGM)
Arş. Gör. Fatih UYSAL (KTÜN)
Arş. Gör. Emel ZERAY ÖZTÜRK (KTÜN)


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (KTÜN)
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (AÜ)
Prof. Dr. Cevat İNAL (KTÜN)
Prof. Dr. Çetin MEKİK (BEÜ)
Prof. Dr. Ekrem TUŞAT (KTÜN)
Prof. Dr. Haluk ÖZENER (BÜ)
Prof. Dr. Metin SOYCAN (YTÜ)
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA (KTÜ)
Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ (KTÜN)
Prof. Dr. Orhan AKYILMAZ (İTÜ)
Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (İTÜ)
Prof. Dr. Rainer JAEGER (KÜ)
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (BEÜ)
Prof. Dr. Uğur DOĞAN (YTÜ)
Doç. Dr. Arzu ERENER (KOÜ)
Doç. Dr. Aydın ÜSTÜN (KOÜ)
Doç. Dr. Müh. Alb. Hasan YILDIZ (HGM)
Doç. Dr. Emine Tanır KAYIKÇI (KTÜ)
Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (AKÜ)
Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU (KTÜN)
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (İTÜ)
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (AKÜ)
Doç. Dr. Ramazan Alpay ABBAK (KTÜN)
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP (KTÜN)
Doç. Dr. Tarık TÜRK (CÜ)
Dr. Müh. Alb. Ali İhsan KURT (HGM)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (HGM)
Yük. Müh. Albay Ayhan CİNGÖZ (HGM)

*Bilim Kurulu listesi unvan ve isim sırasına göre yapılmıştır.