TUJK 2019 KURULLARI


ONUR KURULU
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK (Konya Teknik Üniversitesi Rektörü)
Tuğgeneral Hurşit AĞIRCAN (TUJJB Temsilci Kurum Başkanı, Harita Genel Müdürü)
Tuğgeneral Dr. Osman ALP
Mehmet Zeki ADLI (Tapu Kadastro Genel Müdürü)
İsmail TÜZGEN (CBS Genel Müdürü)
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (KTÜN, Müh. ve Doğa Bil. Fakültesi Dekanı)
Dr. Orhan ERCAN (FIG Başkan Yardımcısı)
Orhan KASAP (HKMO YK Başkanı)
Dr. Müh. Alb. Mustafa ATA (TUJJB Başkan Yardımcısı)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (TUJK Başkanı)
Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Üniversite Temsilcisi, BÜ Kandilli Rasat. ve Deprem Araş. Ens. Müdürü)
Prof. Dr. Ahmet AKSOY (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Onur GÜRKAN (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Tevfik AYAN (Önceki Üniversite Temsilcisi)
Prof. Dr. Rasim DENİZ (Önceki Üniversite Temsilcisi)


DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ (Düzenleme Kurulu Başkanı, KTÜN)
Prof. Dr. Ekrem TUŞAT (KTÜN)
Prof. Dr. Fatih İŞCAN (HKMO Konya Şube Bşk, KTÜN)
Doç. Dr. Müh. Alb. Hasan YILDIZ (HGM)
Doç. Dr. Ramazan Alpay ABBAK (KTÜN)
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP (KTÜN)
Dr. Müh. Alb. Ali İhsan KURT (HGM)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (HGM)
Dr. Müh. Bnb. Soner ÖZDEMİR (HGM)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SARI (SÜ)
Yük. Müh. Alb. Ayhan CİNGÖZ (HGM)
Arş. Gör. Fatih UYSAL (KTÜN)
Arş. Gör. Emel ZERAY ÖZTÜRK (KTÜN)


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (KTÜN)
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (AÜ)
Prof. Dr. Bayram TURGUT (AKÜ)
Prof. Dr. Cevat İNAL (KTÜN)
Prof. Dr. Çetin MEKİK (BEÜ)
Prof. Dr. Doğan Uğur ŞANLI (YTÜ)
Prof. Dr. Ekrem TUŞAT (KTÜN)
Prof. Dr. Ersoy ARSLAN (GOP)
Prof. Dr. Halis SAKA (GTÜ)
Prof. Dr. Haluk ÖZENER (BÜ)
Prof. Dr. Hakan DENLİ (İTÜ)
Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN (ASÜ)
Prof. Dr. Metin SOYCAN (YTÜ)
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA (KTÜ)
Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ (KTÜN)
Prof. Dr. Niyazi ARSLAN (ÇÜ)
Prof. Dr. Orhan AKYILMAZ (İTÜ)
Prof. Dr. Oya PAMUKÇU (DEÜ)
Prof. Dr. Ömer YILDIRIM (GOPÜ)
Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (İTÜ)
Prof. Dr. Rainer JAEGER (KÜ)
Prof. Dr. Riccardo BARZAGHI (Milano Politeknik Ünv.)
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (BEÜ)
Prof. Dr. Uğur DOĞAN (YTÜ)
Doç. Dr. Arzu ERENER (KOÜ)
Doç. Dr. Aslı DOĞRU (BÜ)
Doç. Dr. Aydın ÜSTÜN (KOÜ)
Doç. Dr. Ayça ÇIRMIK (DEÜ)
Doç. Dr. Bihter EROL (İTÜ)
Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN (YTÜ)
Doç. Dr. Cemal Özer YİĞİT (GTÜ)
Doç. Dr. Müh. Alb. Hasan YILDIZ (HGM)
Doç. Dr. Emine Tanır KAYIKÇI (KTÜ)
Doç. Dr. Fatih POYRAZ (SCÜ)
Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (AKÜ)
Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU (KTÜN)
Doç. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU (SCÜ)
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (İTÜ)
Doç. Dr. Mevlüt GÜLLÜ (AKÜ)
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (AKÜ)
Doç. Dr. Ramazan Alpay ABBAK (KTÜN)
Doç. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU (ÇOMÜ)
Doç. Dr. Serdar EROL (İTÜ)
Doç. Dr. Serkan DOĞANALP (KTÜN)
Doç. Dr. Tarık TÜRK (CÜ)
Doç. Dr. Yasemin ŞİŞMAN (OMÜ)
Dr. Müh. Alb. Ali İhsan KURT (HGM)
Dr. Müh. Alb. Osman Atila AKABALI (HGM)
Yük. Müh. Albay Ayhan CİNGÖZ (HGM)

*Bilim Kurulu listesi unvan ve isim sırasına göre yapılmıştır.